تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر (Addressable)
اصول کشف و تشخیص حریق در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر مشابه سیستم های متعارف است با این تفاوت که در اینگونه سیستم ها هر یک از دتکتورها یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند و هنگام راه اندازی یک کد خاص برای هر دتکتور تعریف میشود که از طریق آن مرکز کنترل قادر به تشخیص دقیق محل آتش سوزی میباشد. مدار مربوط به این سیستم ها بصورت حلقوی است که از مرکز کنترل آغاز و به همان مرکز کنترل ختم می‌شود. طراحی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ، همچون سیستم های اعلام حریق متعارف (Conventional) بر اساس تاییدیه های BS 5839 و NFPA صورت می‌پذیرد.

تفاوتهای اصلی این سیستم با سیستم اعلام حریق متعارف از مفهوم واژه آدرس پذیر ناشی می‌گردد، چرا که در هر سیستمی وجود آدرس اختصاصی موجب دسترسی اختصاصی به اطلاعات آن آدرس می‌گردد که این امر خود در بستر یک شبکه مفهوم پیدا می‌کند.در این­گونه سیستم ­ها حداکثر مساحت فضاهایی که توسط یک حلقه می­‌توانند حفاظت شوند، ده هزار متر مربع است.