تجهیزات تست فیبر نوری

 تست OTDR ( تست فیبر نوری )
تست OTDR فیبر نوری یکی از روشهای تست فیبر نوری بوده و برای بررسی عیوب و مشکلات پیش آمده در کابل فیبر نوری بکار میرود. بوسیله تست OTDR  میتوان کیفیت فیوژن فیبر نوری زده شده در کابل را بررسی نمود و مقدار تلفات آن را بررسی نمود . تشخیص محل پارگی و قطعی در کابل فیبر نوری ، تعیین مقدار تضعیف نور در کابل ، اندازه گیری طول کابل فیبر و همچنین بررسی مشکلات کابل و فیوژن در محل مفصل های فیبر نوری از وظائف دستگاه تست OTDR میباشد.

دستگاه تست OTDR
حوه کار دستگاه تست OTDR  به این صورت میباشد که در یک محدوده زمانی با ایجاد و ارسال پالس های نوری به داخل کابل و بررسی نور بازگشتی پارامترهای مختلفی را انداره گیری نموده و بصورت یک نمودار روی صفحه نمایش دستگاه به اپراتور نشان میدهد. گزارشات دستگاه تست OTDR  قابل ذخیره و پرینت بوده و میتواند مورد استناد قرار بگیرد. همان طور که در شکل زیر مشاهده میشود توسط دستگاه OTDR  مقدار افت فیوژن یا تلفات فیوژن ، تلفات کانکتورها ، تلفات خود کابل فیبر بر اساس واحدی بنام دسی بل یا db  نمایش داده میشود .
البته نوع دیگری از تست کابل فیبر نوری نیز وجود دارد که به تست لیزر معروف میباشد.در این نوع تست بوسیله یک قلم لیزری، نور از یک طرف کابل فرستاده میشود و از طرف انتهایی کابل بایستی مشاهده شود. این نوع تست یک نوع بررسی ساده و ابتدایی میباشد و ملاک کارکرد صحیح کابل و فیوژن نمیباشد و فقط تست OTDR  مورد تایید میباشد. در حال حاضر دستگاه های تست OTDR  موجود در بازار دستی بوده ( کوچک و قابل حمل ) با باطری کار میکند و سرعت عمل ما را در پروژه ها بجهت سهولت استفاده زیاد میکند.

شرکت بومرنگ رایانه، با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه در حوزه پسیو فیبر نوری ، فیوژن فیبر نوری و تست OTDR آماده اجرا و پیاده سازی پروژه های فیبر نوری سازمانها و ارگانها میباشد.