درباره بومرنگ

گروه شرکت های بومرنگ با چندین شرکت تخصصی در سال 1379 شروع به فعالیت نموده است. هم اکنون بعد از گذشت بیش از 20 سال فعالیت متمرکز و مستمر و با تکیه بر نوآوری و خلاقیت، ادغام تخصص وتجربه و به پشتوانه تجربیات چندین ساله تیم مدیریتی و اجرایی خود، توانسته ایم خدمات با کیفیتی در حوزه مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی و پشتیبانی طیف گسترده ای از خدمات این گروه را ارائه نماییم.