ریموت سردرب اندیکاتور متعارف آپولو

ریموت سردرب Apollo

ریموت اندیکاتور

در مواقعی که منطقه مورد نظر جهت حفاظت با سیستم اعلام حریق دارای بخش های متعدد باشد برای تسریع در تشخیص محل دقیق آتش سوزی از ریموت اندیکاتور استفاده میشود. برای مثال در آپارتمان های چند طبقه که هرطبقه دارای چند واحد میباشد و یا در هتل ها و ساختمان های اداری که هر طبقه دارای چند بخش و اتاق های متعدد میباشد وجود ریموت اندیکاتور در سر درب هر واحد یا هر اتاق موجب میگردد در هنگام به صدا در آمدن آژیرها و مشخص شدن محل تقریبی آتش سوزی در یک طبقه با مراجعه به آن طبقه و کنترل ریموت اندیکاتورها بتوانیم محل دقیق را به سرعت تشخیص دهیمبه این صورت که هر واحدی دچار آتش سوزی شده باشد چراغ ریموت اندیکاتور همان واحد روشن میشود.

همانطور که مشخص است این محصول برای سامانه اعلام حریق متعارف بسیار مناسب است؛ چرا که تفاوت این مجموعه با سیستم اعلام حریق آدرس پذیر در این است که سیستم Addressable امکان آدرس دهی دقیق هر آشکار ساز را برای مرکز کنترل دارد. برای مثال می توانید برای هر واحد یک دتکتور گاز یا حرارت تعریف کنید، با تشخیص حریق (بر اثر دود یا گرما) اطلاعات آن به مرکز کنترل ارسال می شود و دستور هشدار همگانی صادر می شود. در سیستم متعارف اما باید هر طبقه را به عنوان یک بخش یا زون برای مجموعه تعریف کرد. با تحریک هر کدام از دتکتور ها، زون مربوط به آن برای کنترل پنل متعارف آپولو شناسایی می شود، اما محل دقیق آن برای کاربر مشخص نخواهد بود. ریموت اندیکاتور این خاصیت را دارد که واحد مورد نظر را مشخص می کند و با مراجعه به زون (یا طبقه) گزارش شده، می توانید به سرعت آن را پیدا کنید.

شما می توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط خرید و قیمت این محصول  با همکاران ما در بخش فروش اعلام حریق تماس حاصل نمایید.