سیستم IPTV مجتمع های مسکونی

سرویس IPTV  ویژه مجتمع های مسکونی:
بهره گیری  از یک سامانه تلویزیون تعاملی تحت شبکه در ساختمان ها و برج های  مسکونی، در کنار حذف برخی هزینه های جانبی نگهداری تجهیزات و تامین محتوا، لذت بهره بردن از امکانات وسیعی از خدمات  را با استفاده از تلویزیون تعاملی فراهم خواهد کرد. تجمیع امکانات هوشمند، ایجاد امکان دسترسی به سریال و فیلم ها ، تامین یکپارچه محتوا و بروز رسالنی خودکار محتوا توسط سرور مرکزی بومرنگ، دسترسی به دوربین ها، کنترل آسان سیستم Smart Home، مدیریت سریع و آسان خدمات رفاهی ساختمان، کاهش دردسر خدمات و پشتیبانی مجزا و اطلاع رسانی به موقع اتفاقات و خطرهای لحظه ای، تنها بخشی از تاثیرات نصب سامانه تلویزیون تعاملی بومرنگ در ساختمان مسکونی است که با افزایش آرامش و آسایش، خانه ای امن و مناسب برای محفل گرم خانواده تدارک خواهد دید.

سرویس IPTV  بومرنگ ویژه برجهای مسکونی خدمات متنوعی را در اختیار مدیران مجتمع و واحد بهره برداری قرار خواهد داد، از جمله می توان به امکان دسترسی و مشاهده صورت حساب شارژ واحد ها و همچنین ارسال پیام های اضطرای  به ساکنین اشاره نمود.