فست کانکتور فیبر نوری

فست کانکتور فیبر نوری (Fast Connector or Quickly Assembly Fiber Connector)

با توسعه سریع ‏FTTH، استفاده از فست کانکتور رایج تر شده است. Fast Connector ها با عملکرد فوق العاده، سرعت ارتباط  فیبر نوری به خانه را بیشتر می‌کنند.
مونتاژ در محل با استفاده از فست کانکتورها، ممکن است به بهبود طراحی منعطف سیم‌ کشی نوری و همچنین کاهش زمان مورد نیاز برای کانکتورایز کردن فیبر منجر گردد. در حال حاضر با گسترش FTTH ، فست کانکتورها یک راه حل مطلوب برای سیم کشی نوری در داخل ساختمان‌ها و طبقات، برای کاربردهای LAN و CCTV و … می باشد.

چرا باید از فست کانکتور استفاده کرد؟

به عنوان یک اِلمان اتصال فیبرنوری، فست کانکتورها نقش بسزایی را در راستای بهبود عملکرد مؤثر در تکنولوژی FTTH بازی میکنند. برای آماده سازی آن‌ها، مدت زمان کوتاهی برای اتصال فیبر در حدود کمتر از ۳۰ ثانیه نیاز است. به غیر از ابزارهای استاندارد آماده سازی فیبر ، به هیچ ابزار تخصصی دیگر برای اتصال کانکتورها نیازی نیست، البته در کانکتورهای APC  نیاز به برخی ابزار اضافی وجود دارد.

همچنین از مزایای آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

١- ‏عملکرد سریع و راحت فست کانکتورهای فیبرنوری

٢- عدم نیاز به ابزار خاص

٣- هزینه پایین

فست کانکتورهای فیبر نوری معمولا در دو سر دراپ کابلهای نوری استفاده می شود؛ در واقع بیشترین استفاده از فست کانکتورها برای کابلهای دراپ بین آخرین باکس توزیع و OTO می باشد.
چگونه انتخاب درستی برای استفاده از فست کانکتورها داشته باشیم؟

در بازار ‏انواع مختلف فست کانکتورها وجود دارد، که بر اساس ساختار آنها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
فست کانکتورها بوسیله اتصالات مکانیکی و دسته دیگر فست کانکتورها بوسیله ذوب حرارتی.
در این بین نوع اتصال مکانیکی، رایج تر است. نوع اتصالات مکانیکی خود به دو دسته تقسیم میشود:
یک نوع روش مستقیم و نوع دیگر pre-stubbed. اگر چه هر دو آنها را از پیش جلا می‌دهند ولی چند تفاوت وجود دارد.

در نوع روش مستقیم فست کانکتورهای فیبرنوری، مهارت بسیار زیادی لازم است؛

برای این نوع کانکتورها، برش سطح مناسب مطلوب بوده که خود به مهندسی دقیق، ساختار قوی فیبرنوری و تجربه نیاز دارد.

همچنین در آنها نیاز به بست های سرامیکی و قطر فیبری با میزان انطباق بالا وجود دارد.

با این حال، روش مستقیم فست کانکتورهای فیبرنوری دارای ساختار ساده و هزینه کمتری میباشند.
 

فست کانکتورهای نوع pre-stubbed:

در این نوع فست کانکتور ، بست سرامیکی تعبیه شده در سر فیبر، اتلاف برگشتی را کنترل میکند، و اتصال روان داخلی، به برش انتهای سطح فیبر بستگی ندارد.