لیست سایتها با ترافیک داخلی

 لیست سایت ها با ترافیک داخلی

    فقط وب سایتهای درج شده در لینک زیر، ترافیکشان داخلی محسوب می گردد:
    لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی

    پیام رسانهای داخلی که تعرفه آنها به میزان یک سوم سقف تعرفه بین الملل محاسبه می گردد:
    جیک و پیک، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ ،لنزور، گپ، بله