مشکلات توسعه ارتباطات فیبر نوری آزادراه شیراز اصفهان رفع می شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از پیگیری این اداره کل برای دریافت مجوز حفاری در آزاد راه شیراز اصفهان به منظور اجرای طرح توسعه ارتباطات روستایی (تار) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اشاره به اینکه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به صورت ویژه و با توجه به اولویت پروژه ها و جهت تسریع کار، نسبت به پیگیری و دریافت مجوزهای لازم برای رفع موانع توسعه ارتباطات روستایی از دستگاه های مربوطه اقدام می کند.
وی افزود: با اجرای طرح توسعه ارتباطات فیبر نوری روستایی (تار) در محور آزاد راه شیراز اصفهان، محدودیت دسترسی به پهن باند در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت، بخش سده شهرستان اقلید و منطقه خسروشیرین شهرستان آباده رفع می شود.
سهرابی مزیت اجرای طرح فیبر نوری روستایی را ارایه خدمات نوین، توسعه زیر ساخت های الکترونیکی و همچنین افزایش سطح خدمات رسانی تمامی دستگاه های اجرایی به روستاییان عنوان کرد.
بر اساس همین گزارش، کارشناسان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به همراه مدیر عامل شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه شیراز اصفهان برای رفع موانع و مشکلات حفاری فیبر، از آزاد راه شیراز اصفهان بازدید کردند.