کوپلینگ گروود XGQT1

سیستم لوله کشی گروود شرکت  LEDE یکی از سیستم های پیشرفته ، چند منظوره و  اقتصادی موجود در جهان است. پس از اینکه انتهای لوله  توسط دستگاه مخصوص شیار داده شد ، واشر بر روی انتهای لوله نصب می شود. قطعات اتصال دهنده بر روی واشر قرار می گیرند و پیچ و مهره ها به هم می چسبند و در نتیجه اتصال ایمن و بدون نشت ایجاد می شود.

جدول زیر مشخصات و انواع سایزهای تولید شده شرکت LEDE را نمایش می دهد:

 

مشخصات کوپاینگ RIHID